Privacy

Privacyverklaring


Versie 1.0 / 19 Juli 2018

Uw privacy is voor Salena Entertainment van groot belang.

Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Salena Entertainment allemaal doen met uw persoonlijke informatie.


Contactformulier


Met het contact- en aanvraagformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer.

Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u op te kunnen nemen.

Wij bewaren deze informatie ca. 36 maanden. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

U zult van ons verder geen nieuwsbrieven of spontane aanbiedingen ontvangen.

Persoonsgegevens worden na het sluiten van een boeking,

conform belastingwetgeving gedurende 7 jaren bewaard (fiscale bewaarplicht) na afsluiting van het betreffende boekjaar.

Deze persoonsgegevens worden zowel op papier als ook digitaal bewaard.


Evenementen


Tijdens de evenementen geproduceerd door Salena Entertainment kunnen film en/of geluidsopnamen gemaakt worden.

welke door de producent zonder verdere toestemming gebruikt mogen worden op welke manier dan ook.

Dit kan b.v. digitale distributie zijn middels b.v. YouTube, Facebook etc.

maar ook opnamen aanbieden op DVD of andere media dragers behoort tot de mogelijkheden.

Door het bezoeken van de evenementen gaat u akkoord met deze voorwaarden.


Produceren wij een evenement in opdracht van een andere partij.

Dan zijn wij niet verantwoordelijk voor uw privacy maar onze opdrachtgever. 


Website / Cookies


Salena Entertainment heeft niet de intentie bijzondere gegevens te verzamelen.

Toch willen we al onze website gebruikers goed van dienst zijn.

Daarom houden we bezoekersstatistieken bij met Google Analytics en daarvoor worden cookies geplaatst.

Al deze statistieken zijn geanonimiseerd om uw privacy te waarborgen.

Er is hiervoor een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten en het delen van gegevens is uitgeschakeld.

Gegevens worden ook niet met andere Google-diensten gedeeld in combinatie met de Analytics-cookies.

Statistieken worden 26 maanden bewaard, daarna worden ze automatisch verwijderd.


Als een pagina op deze site een Youtubevideo bevat dan plaatsen deze geen cookies,

behalve als je er voor kiest om de video af te spelen.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen


Salena Entertainment geeft of verkoopt uw gegevens niet aan derden.

we verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

of om te voldoen aan een wettelijke verplichting door bijvoorbeeld de politie, de Belastingdienst of justitie.


Op onze website zijn social media buttons opgenomen.

Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.


Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wanneer onze website wijzigt, moeten wij ook de privacyverklaring aanpassen.

Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.


Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens


Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben,

kunt u altijd contact met ons opnemen via info@salenaentertainment.nl of bel: 043 23 40 666


U heeft de volgende rechten:


• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen.

• Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.

• Het laten corrigeren van fouten.

• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.

• Intrekken van toestemming.

• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.


Let op dat u altijd duidelijk aantoont wie u bent,

zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,

vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone,

dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Na de afhandeling van het verzoek zal de kopie van het identiteitsbewijs worden vernietigd.


Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen,

dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


 

Onze contactgegevens

Salena Entetainment

Hertenkamp 96

5932GN Tegelen

043 - 23 40 666

info@salenaentertainment.nl


KvK: 71269428

IBAN:  NL04 ABNA 0818 2636 79

Hertenkamp 96

5932GN Tegelen

Telefoon: 043 - 23 40 666

Email: info@salenaentertainment.nl

KvK: 71269428

IBAN: NL04 ABNA 0818 2636 79

Copyright 2018 @ Salena Entertainment, All Rights Reserved.